KWR Water

Over KWR

KWR is een onderzoeksinstituut op watergebied met als motto: “bridging science to practice”. De KWR-onderzoekers werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector. KWR beschouwt water in de brede context van de Water-Energie-Voedsel Nexus. De Circulaire Economie is leidend in veel van de onderzoeksinitiatieven. Binnen het team Energie & Circulaire Systemen worden ”water-wise” systeemoplossingen onderzocht en ontwikkeld voor een circulaire economie met een hernieuwbare energievoorziening. Waterstof speelt daarbij een belangrijke rol.

KWR dochteronderneming Allied Waters focust op de implementatie van innovatieve concepten in de stedelijke watercyclus. Een voorbeeld is de realisatie van lokale productie- en distributieketens voor groene waterstof. Hysolar, een initiatief van Allied Waters en aannemingsbedrijf Jos Scholman versterkt met strategische partners, werkt bijvoorbeeld aan de productie en distributie van groene waterstof in Nieuwegein, zie www.hysolar.nl.

Actief in de volgende thema’s:

  • Advies (Techniek / Beleid / Subsidies / Vergunningen)
  • Projectmanagement
  • Techniek: Gebruik (Brandstofcel / Industrie / Mobiliteit / etc.)

nwba lang logo wit

Nederlandse Waterstof en
Brandstofcel Associatie

 info@nwba.nl

Leden

Direct contact