Bezoek TU Delft – ‘Hydrogen Research & Innovation Day’

Bezoek TU Delft – ‘Hydrogen Research & Innovation Day’

4 april jl. was de NWBA op bezoek bij de TU Delft voor bijwoning van de eerste hydrogen research & innovation day. Het was een heel mooi programma met veel interessante presentaties van diverse sprekers op verschillende vlakken en presentaties van studenten over hun research papers. Veel verschillende vlakken van de industrie kwamen naar voren en ook enige NWBA-leden waren aanwezig om te zien wat de onderzoeksgebieden zijn. Zo werd er gekeken o.a. naar aerodynamica en design van waterstofvliegtuigen, non-poreuze staalinnovaties, elektrolyse zelf en de scheepvaart.

Doel van het bezoek was om te kijken waar er een verbinding gelegd kan worden tussen universiteit en bedrijf. Grappig genoeg zag ik dus research papers met thema’s die bij sommige van onze leden spelen, zoals het efficiënter opslaan van waterstof (in andere vormen) en conversie.

We hopen dat er aan dit thema een vervolg wordt gegeven als onderdeel van pilaren 2 en 3, de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven en de uitwisseling op het gebied van innovaties. Veel van de onderzoeksvraagstukken uitgewerkt door studenten kan leiden tot interessante nieuwe producten en/ of bedrijven. En zeer zeker tot een boost aan de lokale economie en de bevordering van de integratie van waterstof en brandstofcellen in de energietransitie.

Wilt u deelnemen in dit initiatief en meewerken aan de relaties tot Nederlandse universiteiten, neem dan contact op met de aanspreekpersonen van de pilaren 2 en/ of 3.

nwba lang logo wit

Nederlandse Waterstof en
Brandstofcel Associatie

 info@nwba.nl

Leden

Direct contact